Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701

OBAVJEŠTENJE ZA PRIPRAVNIKE

12.07.2018 14:11
Predavanje iz pravnog dijela za pripravnike magistre farmacije i diplomirane medicinske tehničare svih profila održace se 19.07.2018. godine (Četvrtak)  sa početkom u 08h. Potrebno je ponijeti prip...

OBAVJEŠTENJE ZA PRIPRAVNIKE

21.02.2018 09:44
Predavanje iz pravnog dijela za pripravnike magistre farmacije i diplomirane medicinske tehničare svih profila održace se 27.02.2018. godine (utorak) sa početkom u 08h. Potrebno je ponijeti pr...

OBAVIJEST ZA PRIPRAVNIKE

06.07.2017 11:32
Predavanje iz pravnog dijela za pripravnike magistre farmacije i diplomirane medicinske tehničare svih profila održace se 11.07.2017. godine(utorak) sa početkom u 08h. Potrebno je ponijeti pr...
0 0