OBAVIJEST ZA PRIPRAVNIKE

Predavanje iz pravnog dijela za pripravnike magistre farmacije i diplomirane medicinske tehničare svih profila će biti održano 23.06.2016. godine sa početkom u 08h. Potrebno je ponijeti pripravničku knjižicu i uputnicu za odrađivanje dijela pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ukoliko ista ranije nije dostavljena.


Objavljeno: 21.06.2016. godine

poziv za dostavu ponuda

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavljuje "Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabavke usluga periodičnog ljekarskog pregleda radnika"

 

Poziv u cjelisti možete preuzeti na linku ispod.

 

Poziv za dostavu ponuda broj 07-87-3/16

 

Objavljeno: 19.05.2016. godine

 

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2016

 

Svjetski dan zdravlja 2016. godine posvećen je  borbi protiv šećerne bolesti, a cilj je: podizanje nivoa prevencije, jačanje zaštite i poboljšanje nadzora nad dijabetesom.

 

Dijabetes predstavlja globalnu epidemiju jer broj oboljelih osoba u svijetu raste do nivoa koji su bili nezamislivi prije samo nekoliko decenija. Postoji više razloga za ovu pojavu, a najznačajniji je promjena načina života koju obilježava veći unos visokokalorične hrane i smanjena tjelesna aktivnost.

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 06.04.2016. godine

SVJETSKI DAN VODA 2016

 

Opća skupština UN-a je rezolucijom od 22.decembra 1992 godine odlučila da se 22.mart svake godine obilježi kao Međunarodni dan voda.

Tema u 2016 godini je  "Voda i radna mjesta" s intencijom da se fokusira na to kako dovoljna količina i kvaliteta vode može promijeniti život radnika i njegovu egzistenciju pa čak uzrokovati i transformacije društva i ekonomije. Obilježavanjem dana voda na globalnom nivou utiče se na podizanje svijesti o održivom upravljanju ovim resursom, kako bi sadašnje i buduće generacije mogle uživati u dostupnosti zdravstveno ispravnoj vodi za piće.

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 22.03.2016. godine