poziv za dostavu ponuda

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavljuje "Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabavke usluga periodičnog ljekarskog pregleda radnika"

 

Poziv u cjelisti možete preuzeti na linku ispod.

 

Poziv za dostavu ponuda broj 07-87-3/16

 

Objavljeno: 19.05.2016. godine

 

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2016

 

Svjetski dan zdravlja 2016. godine posvećen je  borbi protiv šećerne bolesti, a cilj je: podizanje nivoa prevencije, jačanje zaštite i poboljšanje nadzora nad dijabetesom.

 

Dijabetes predstavlja globalnu epidemiju jer broj oboljelih osoba u svijetu raste do nivoa koji su bili nezamislivi prije samo nekoliko decenija. Postoji više razloga za ovu pojavu, a najznačajniji je promjena načina života koju obilježava veći unos visokokalorične hrane i smanjena tjelesna aktivnost.

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 06.04.2016. godine

SVJETSKI DAN VODA 2016

 

Opća skupština UN-a je rezolucijom od 22.decembra 1992 godine odlučila da se 22.mart svake godine obilježi kao Međunarodni dan voda.

Tema u 2016 godini je  "Voda i radna mjesta" s intencijom da se fokusira na to kako dovoljna količina i kvaliteta vode može promijeniti život radnika i njegovu egzistenciju pa čak uzrokovati i transformacije društva i ekonomije. Obilježavanjem dana voda na globalnom nivou utiče se na podizanje svijesti o održivom upravljanju ovim resursom, kako bi sadašnje i buduće generacije mogle uživati u dostupnosti zdravstveno ispravnoj vodi za piće.

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 22.03.2016. godine

ZDRAVLJE JE PRAVO A NE PRIVILEGIJA

 

Kantoni iznad zakona

Uprkos donošenja propisa na nivou Federacije BiH koji garantuju izuzimanje ugroženih grupa građana iz plaćanja troškova liječenja, četiri kantona i dalje odbijaju primijeniti Odluku o ličnom učešću građana u troškovima liječenja / Odluku o participaciji, te naplaćuju participaciju i osobama koja su zakonom oslobođena plaćanja.

Stoga su Partnerstvo za zdravlje, ICVA i  Zemlja djece Tuzla su nakon februarske akcije pokrenuli ponovo potpisivanje  peticije u kantonima u kojima se Odluka ne poštuje:

Šetalište, centar Tuzle,

4. marta od 12 do 15 sati

Pročitajte više

 

Objavljeno: 04.03.2016. godine

OBAVIJEST ZA PRIPRAVNIKE

Predavanje iz pravnog dijela za pripravnike magistre farmacije i diplomirane medicinske tehničare svih profila će biti održano 25.02.2016. godine sa početkom u 08h. Potrebno je ponijeti pripravničku knjižicu i uputnicu za odrađivanje dijela pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ukoliko ista ranije nije dostavljena.


Objavljeno: 05.02.2016. godine

SVJETSKI DAN ALZHEIMEROVE BOLESTI

 

Svjetski dan Alzheimerove bolesti, 21. septembar obilježen je u suradnji  sa Švicarskim crvenim križom, Crvenim križom Tuzlanskog kantona i Crvenim križom grada Tuzle. U sklopu aktivnosti kojima je obilježen ovaj dan organizivona je tribina pod nazivom Život sa demencijom“.

 

Pročitaj više


Objavljeno: 15.10.2015. godine